123

Mopa fiber laser

Kratki opis:

JPT M7 serija je laser sa vlaknima velike snage koji koristi direktni električno modulirani poluvodički laser kao rješenje za izvor sjemena (MOPA), sa savršenim laserskim karakteristikama i dobrom kontrolom oblika impulsa.U poređenju sa Q-moduliranim laserima sa vlaknima, frekvencija impulsa i širina impulsa MOPA lasera sa vlaknima se mogu nezavisno kontrolisati, omogućavajući konstantnu visoku izlaznu snagu i širi opseg supstrata za obeležavanje kroz podešavanje oba parametra lasera.Osim toga, nemogućnost Q-moduliranih lasera postaje moguća s MOPA, a veća izlazna snaga ga čini posebno pogodnim za aplikacije za označavanje velike brzine.